Privātuma politika


SIA "We Go uP" privātuma politika

SIA "We Go uP" ar reģistrācijas numuru 40203371212, juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 147 - 12, LV-4604, e-pasts: velofotoor@gmail.com, organizē velo foto orientēšanās braucienus un braucienus ar velosipēdiem dažādās Latvijas vietās. Šī privātuma politika paskaidro, kā tiek ievākti un izmantoti Jūsu personas dati, piesakoties kādā no pasākumiem caur mājaslapas vefoor.com pieteikuma veidlapu, izmantojot pasākumiem paredzētās aplikācijas vai sazinoties ar uzņēmuma pārstāvi. Lai nodrošinātu Jūsu, kā brauciena dalībnieka dalību braucienā, no Jums mēs varam ievākt šādus personas datus:

  • pieteicēja vārds, uzvārds;
  • dalībnieka vārds, uzvārds;
  • komandas nosaukums un numurs;
  • pieteicēja komandas e-pasta adrese, tālruņa numurs;
  • dalībnieka komandas e-pasta adrese, tālruņa numurs;
  • Jūsu fotogrāfijas (brauciena norises laikā).

Aizpildot pieteikuma veidlapu mājaslapā, Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par savu rīcību brauciena laikā gan pret sevi, gan trešajām personām, kā arī atbildību par visām brauciena laikā izmantotajām iekārtām (velosipēds, fotokamera u.c.). Piedalīšanās jebkurā no braucieniem notiek ievērojot visus valstī noteiktos Ceļu satiksmes noteikumus. Jūsu vārds, uzvārds var tikt izmantots diplomu un balvu pasniegšanai pēc braucieniem vai elektroniski. Visiem dalībniekiem, kas piedalās braucienā, ir jāiepazīstas ar privātuma politikas noteikumiem un katram braucienam izstrādātajiem noteikumiem un dokumentiem. Par ievadīto informāciju veidlapas piezīmēs, ir atbildīgs veidlapas iesniedzējs.

Pieteicēja vārds, uzvārds

Jūsu, kā pieteicēja, vārds un uzvārds ir jānorāda brauciena pieteikuma veidlapā, kas atrodas mājaslapas vefoor.com sadaļā kontakti, lai saņemtu Jums adresētu rēķinu ar tajā iekļauto informāciju ar Jūsu norādīto vārdu un uzvārdu, un pēc apmaksas saņemšanas identificētu komandu un apstiprinātu tās dalību braucienā. Šajā gadījumā, aizpildot pieteikuma veidlapu, Jūsu vārds un uzvārds tiks uzskatīts gan kā pieteicēja, gan dalībnieka dati. Ja veidlapas piezīmēs tiks ierakstīti citas personas dati, tad Jūsu, kā pieteicēja, vārds un uzvārds tiks norādīts tikai rēķinā, bet veidlapas piezīmēs norādītie dalībnieka dati tiks uzskatīti par dalībnieku un komanda reģistrēta ar piezīmēs norādītā dalībnieka datiem. Pieteicējs ir pats atbildīgs par citu dalībnieku datu norādīšanu un šo datu saskaņošanu ar šīm personām.

Jūsu kā dalībnieka vārds, uzvārds

Jūsu, kā dalībnieka, vārds un uzvārds tiek uzskatīti par dalībnieka datiem, jo tie ir norādīti brauciena pieteikuma veidlapā, kas atrodas mājaslapas vefoor.webnode.lv sadaļā kontakti, lai saņemtu Jums adresētu rēķinu ar tajā iekļauto informāciju ar Jūsu norādīto vārdu un uzvārdu, un pēc apmaksas saņemšanas identificēt komandu un apstiprināt tās dalību braucienā. Ja pieteikuma veidlapā piezīmēs tiek ierakstīti Jūsu vārds un uzvārds, tad Jūsu dati tiks uzskatīti par dalībnieku un komanda reģistrēta ar piezīmēs norādītā dalībnieka datiem. Rēķina apmaksu jāveic pieteicējam, personai, kas veic veidlapas aizpildīšanu, rēķina saņemšanai un apmaksai. Pieteicējs ir atbildīgs par Jūsu, kā dalībnieka, datu norādīšanu un šo datu saskaņošanu ar Jums.

Komandas nosaukums un numurs

Komandas nosaukums ir brīvi ierakstīts dalībnieka vai dalībnieku grupas identifikators, kuram tiek tālāk piesaistīti rezultāti. Komandas nosaukumam jābūt cieņu neaizskarošam. Komandas numurs tiek piesaistīts komandas nosaukumam no pasākumu organizatora puses, aplikācijas datu salīdzināšanai. Komandas nosaukums tiks atspoguļots mājaslapas rezultātu sadaļā. Komandas nosaukums tiek piesaistīts pie pieteicēja vai dalībnieka, komandas reģistrēšanas brīdī. Rezultātos parādās komandas nosaukums, nevis komandas pārstāvju vārds, uzvārds (ja vien komandas nosaukums netiek norādīts kā vārds uzvārds). Veidlapā norādītais komandas nosaukums ir jāievada arī braucienā izmantotajā aplikācijā (ja tāda jāizmanto) ar tam piesaistīto numuru, datu apstrādei un salīdzināšanai. Aplikācijā ievadītie dati (komandas numurs un nosaukums) tiek apstrādāti, lai apkopotu iegūtos rezultātus.

Pieteicēja komandas e-pasta adrese

Tā ir nepieciešama rēķinu nosūtīšanai, svarīgu brauciena dokumentu nosūtīšanai, informācijas sniegšanai par mūsu piedāvājumiem, kā arī efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jūsu komandas e-pasta adrese netiek saistīta vai identificēta ar konkrētu personu. Jūs varat izveidot īpašu komandas e-pasta adresi, uz kuru mēs varam sūtīt visu nepieciešamo Jums informāciju, lai nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti, kā arī Jūs vara sūtīt mums brauciena laikā uzņemtās bildes.

Dalībnieka komandas e-pasta adrese

Ja dalībnieks ir arī pieteicējs, tā ir nepieciešama rēķinu nosūtīšanai, svarīgu brauciena dokumentu nosūtīšanai, informācijas sniegšanai par mūsu piedāvājumiem, kā arī efektīvai savstarpējai komunikācijai. Ja dalībnieks nav pieteicējs, tā ir nepieciešama svarīgu brauciena dokumentu nosūtīšanai, informācijas sniegšanai par mūsu piedāvājumiem, kā arī efektīvai savstarpējai komunikācijai. Jūsu komandas e-pasta adrese netiek saistīta vai identificēta ar konkrētu personu. Jūs varat izveidot īpašu komandas e-pasta adresi, uz kuru mēs varam sūtīt visu nepieciešamo Jums informāciju, lai nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti, kā arī Jūs vara sūtīt mums brauciena laikā uzņemtās bildes.

Jūsu tālruņa numurs

Pieteicēja un/vai dalībnieka tālruņa numurs mums ir nepieciešams, lai varētu operatīvi sazināties ar Jūsu komandu pirms brauciena, brauciena dienā un laikā nestandarta situāciju gadījumā (izmaiņas brauciena norisē, Jūsu komandas kavēšana uz startu/finišu utml., citi aktuāli jautājumi, ja radušās neskaidrības). Komunikācija var notikt arī ar Whatsapp aplikācijas palīdzību. Jūsu komandas telefona numurs netiek identificēts, tam netiek piešķirti nevienas konkrētas personas vai komandas dati.

Jūsu uzņemtās fotogrāfijas

Velo foto orientēšanās brauciens paredz Jūsu uzņemto fotogrāfiju nodošanu mūsu rīcībā rezultātu aprēķināšanai. Lai nerastos pārpratumi par rezultātu pareizību (ieskaitīti/neieskaitīti kontrolpunkti, pārkāpumi), mēs paturam tiesības publicēt uzņemtās fotogrāfijas mūsu Facebook lapā, mājaslapā. Piedaloties mūsu rīkotajos braucienos, Jūs piekrītat mūsu rīcībā nonākušo fotogrāfiju, video materiālu izmantošanai mūsu braucienu organizēšanas nodrošināšanai, pašreklāmai. Braucienu laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas un video materiāli no organizatoru puses. Piedaloties mūsu rīkotajos braucienos, Jūs piekrītat mūsu uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mūsu braucienu organizēšanas nodrošināšanai, pašreklāmai.

Datu uzglabāšana

Mēs uzglabāsim Jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

  • organizētu mūsu rīkotos braucienus;
  • aizsargātu savas tiesības sūdzību un pretenziju gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
  • izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Mēs varam nodot Jūsu datus trešām personām tikai tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Rēķins tiks izsūtīts uz norādīto ēpasta adresi 2 darba dienu laikā.

Ja nosūtītais rēķins uz ēpastu netiek apmaksāts 2 dienu laikā, pieteikuma veidlapa tiek anulēta.

Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti uz drošiem serveriem Eiropā, kas nodrošina maksimāli augstu Jūsu datu aizsardzību. Datu pārraide tiek nodrošināta ar SSL (https) protokolu.

Mēs izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes (cookies) vai unikālos identifikatorus, lai anonīmi identificētu jūsu datoru vai ierīci. Mūsu sistēmas saglabā informāciju par izmantoto web pārlūku, operētājsistēmu un IP adresi.

Šo informāciju mēs izmantosim tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanai, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.

Iepriekš minētajam mērķim mēs izmantojam Google Analytics (Google) pakalpojumu, līdz ar to sīkdatņu ģenerētā informācija (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur glabāsies. Citi dati tiek glabāti uz Google esošajiem diskiem dažādos failos, to datu apstrādei.

Lūdzu, ievērojiet, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz mūsu tīmekļa vietni. Mūsu vietnē var atrasties arī saites uz citām tīmekļa vietnēm, par kuru privātuma politiku atbildību mēs nenesam. Tādēļ esiet uzmanīgi, ievadot savus datus citās tīmekļa vietnēs.

Ja Jūs nepiekrītat mūsu Privātuma politikai, lūdzu, nereģistrējiet savu dalību braucienam.

Mēs paturam tiesības mainīt vai papildināt mūsu Privātuma politiku. Jaunākā versija aizstāj visas iepriekšējās versijas.

Jebkuros jautājumos par Jūsu datu izmantošanu rakstiet mums uz velofotoor@gmail.com

© 2021 Velo Foto Orientēšanās VeFoOr - SIA "We Go uP". Visas tiesības saglabātas.
Izveidots ar Webnode Sīkdatnes
Izveido savu bezmaksas mājas lapu!