Noteikumi

Velo foto orientēšanās "VeFoOr"

NOLIKUMS

 • BRAUCIENU MĒRĶIS:

• veicināt fiziski aktīvu dzīvesveidu;

• popularizēt velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

• gūt pozitīvas emocijas un labi pavadīt laiku kopā ar aktīviem cilvēkiem;

• saliedēt ģimenes, drugus.

 • BRAUCIENU ORGANIZĒTĀJI:

• SIA "We Go uP".

 • BRAUCIENU VIETA UN LAIKS:

• braucieni notiek dažādas vietās Latvijas teritorijā, atkarībā no izvēlētās programmas;

• starta laiks ir atkarīgs no pašiem komandas locekļiem, jo komandai tiek izsūtīti visi nepieciešamie materiāli pēc rēķina apmaksas un dalībnieki paši lamj par to, cikos uzsākt programmas izpildi. Var būt izņēmuma gadījumi, kad brauciena organizatori norāda optimālo starta laiku un brauciena kopējo ilgumu.

 • BRAUCIENU DALĪBNIEKI:

• komandas sastāvā 1-8 dalībnieki neatkarīgi no vecuma un dzimuma;

• lai saņemtu noteiktas programmas materiālus, pieteikšanās notiek vefoor.com mājaslapas sadaļā kontakti, aizpildot pieteikuma veidlapu, ar jautājumiem var griezties pa tālr. 20527977, vai e-pastā velofotoor@gmail.com;

• dalībnieki ir visi interesenti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus;

• par dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem ir atbildīgi vecāki vai pilnvarota persona;

• apmaksājot un/vai saņemot ēpastu ar programmas izpildei nepieciešamajiem materiāliem, dalībnieki apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu, apņemas ievērot un nepārkāpt sacensību nolikuma prasības, ievērot privātuma politiku un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ. Dalībnieki apliecina, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un ekipējuma (aizsargķiveres) prasības velosipēdu dalībniekiem un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību. Sacensību rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.

 • VELO FOTO ORIENTĒŠANĀS RĪKOTĀJI NODROŠINA:

• velo foto orientēšanai nepieciešmo karti (iespējams izdrukāt) un fotogrāfijas (fotolapu), dažiem braucieniem telefona aplikācijas (android) instalācijas failu kurš jāieinstalē telefonā un dažiem braucieniem ir kā pamata līdzeklis, lai sekmīgi veiktu braucienu. Ja nav iespējams izmantot aplikāciju, var iztikt tikai ar karti un fotolapu, nosūtot nepieciešamos datus uz ēpastu organizatoriem.

 • SACENSĪBU NORISE:

• startēt komandas dalībnieki var jebkurā sev tīkamā un piemērotā laikā, atkarībā no brauciena veida, tā papildus noteikumiem. Starta sākums ir uzskatāms laiks, kurā komanda aizpilda aplikācijā nepieciešamos laukus un nosūta datus. Ja aplikācija netiek izmantota, notiek laika rēķināšana atkarībā no braucienā noteiktajiem noteikumiem un Starta un Finiša bilžu laikiem. Gadījumā, ja nav pieejams interneta savienojums, pabeidzot maršrutu, kur tiek izmantota karte nevis aplikācija, dalībnieki nosūta kontrolpunktu bildes uz ēpastu velofotoor@gmail.com, starta laiks tiks uzskatīts par starta bildes uzņemšanas laiku, finišs par finiša bildes uzņemšanas laiku (finišs var būt kā konkrēts kontrolpunkts vai pēdēja bilde ar kontrolpunktu noteiktā brauciena laika nogrieznī, piemēram 5 stundas);

• trasē atļautais laiks, ko var pavadīt komanda,ir atkarīgs no programmas veida. Ir programmas, kurām laika ierobežojuma nav, bet ir programmas, kurām ir ierobežojumi, piemēram, 5 stundas no starta brīža;

• dalībniekiem ar kartes, aplikācijas un fotolapas palīdzību, izmantojot velosipēdu, iekļaujoties sacensībām atvēlētajā laikā, jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū atzīmētu kontrolpunktu, pie kura jānofotografē komandas biedrs ar velosipēdu;

• dalībnieki brīvi plāno maršrutu pēc saviem ieskatiem, maršruta garums ir atkarīgs no programmas izvēles, bet komandas var to saīsināt, ja tiek izmantoti meža ceļi un takas;

• komanda sacensību laikā pārvietojas grupā viens otru pieskatot (ja ir 2 un vairāk braucēji), tikai ar velosipēdiem, kontrolpunkti ir jāmeklē visai komandai kopā;

• braucienā drīkst piedalīties arī 1 komandas loceklis, ja tas sasniedzis 16 gadu vecumu; 

• komanda finišē, kad aplikācijā tiek nosūtīti finiša dati, vai noteiktajā laika nogrieznī ir atrasti kontrolpunkti ar tajos uzņemtām bildēm, pēc konkrētam braucienam dotā laika beigām;

• veiktie foto uzņēmumi tiek nosūtīti uz ēpastu velofotoor@gmail.com;

• uzņemtie fotoattēli nedrīkst būt lielāki par 5 MB, ja bildes vienā ēpasta neietilpst, komandas kapteinim jānosūta vairāki ēpasti, norādot kura komanda iesūta bildes. Visām vienas komandas bildēm jābūt uzņemtām no vienas ierīces, lai šīm bildēm organizatori varētu redzēt uzņemšanas laiku un datumu.

• komandām ir jāievēro visi valstī noteiktie noteikumi un prasības saistībā ar COVID-19.

 • UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA:

• punkti tiek rēķināti atkarībā no tā, cik ātrā laikā ir pabeigta programmas izpilde, cik kontrolpunkti ir atrasti (izmantojot aplikāciju kontrolpunktiem atkarībā no saražģītības līmeņa - zaļš, oranžs, sarkans marķējums - punktu skaits atšķiras), cik precīzi un vai atbilstoši ir uzņemti fotoattēli;

• vienāda punktu rezultāta gadījumā uzvar tā komanda, kura ir ātrāk finišējusi. To noteiks rīkotāji. Pēdējā gadījumā izlozes veidā;

• komandām, kuras piesakās un piedalās kādā no braucieniem, nākošā posma brauciena biļetes iegādei tiek piešķirta atlaide, kuru nosaka organizatori izsūtot informāciju uz komadu kapteiņu ēpastiem;

• komandām, kuras piesakās un piedalās vismaz 3 braucienu posmos (vienāds komandas nosaukums), tiek piešķirtas piemiņas balvas (1 balva komandai) atkarībā no kopējiem sasniegtajiem rezultātiem braucienu summā. 

 • PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM:

• startēšanai sagatavots velosipēds un aizsargķivere, labs garastāvoklis, dalībniekiem nepieciešamās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, elementāras kartes lasīšanas prasmes. Dalību atvieglos maršruta plānošanas iemaņas, aplikācijas izmantošana, ja tā ir iekļauta kā brauciena sastāvdaļa. Uzmanīgums un spēja saskatīt atbilstošos objektus, rīks fotoattēlu uzņemšanai;

 • DROŠĪBAS PASĀKUMI:

• dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi;

• visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā;

• katrs dalībnieks un viņa līdzbraucēji ir atbildīgi par apkārtējo vidi;

• pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli;

• par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās tieši ar ātrās neatliekamās palīdzības dienestu (113);

• komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra redzamā attālumā.

 • ATBILDĪBA:

• apmaksājot rēķinu un/vai saņemot nepieciešamos materiālus, katrs komandas dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem dalībniekiem ar savu piedalīšanos apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot dotā pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu un sava bērna veselības stāvokli;

• organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu.

 • NOLIKUMA IZMAIŅAS:

• sacensību organizators patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).

© 2021 Velo Foto Orientēšanās VeFoOr - SIA "We Go uP". Visas tiesības saglabātas.
Izveidots ar Webnode Sīkdatnes
Izveido savu bezmaksas mājas lapu!